Chế tạo bàn nâng container tự đổ liệu 100 tấn tại xưởng và lắp đặt tại công trường
Bàn nâng container tự đổ 100 tấn cho nhà máy thức ăn chăn nuôi
Bàn nâng container, Bàn nâng thủy lực 80 tấn tự đổ dăm gỗ tại cảng